Promille.no

Meny
Forside
Fakta om alkohol
Fakta om promille
Promillekalkulator
Bakrus
Promillegrenser
Kalorier og alkohol
Gravid og alkohol
Legemidler og alkohol
Promillekjøring
Alkoholisme

Legemidler og alkohol

Noen legemidler reagerer med alkohol slik at enten alkoholrusen vil oppleves annerledes eller at legemidlet fungerer annerledes. Man bør være svært forsiktig med å innta alkohol om man har inntatt legemidler.

Man bør uansett aldri innta alkohol før etter minst 2-3 timer etter at et legemiddel er inntatt. Man bør heller aldri innta legemidler før all alkohol er ute av kroppen.

Eksempler på uheldige effekter

Legemiddelgrupper som kan gi uheldige reaksjoner i kombinasjon med alkohol

Er du i tvil eller ønsker mer informasjon bør behandlende lege, legespesialist i klinisk farmakologi eller spesiallitteratur konsulteres. Ved mistanke om forgiftning, kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00).

Alkohol og noen vanlige legemidler

Legemidler som inneholder Paracetamol økt risiko for leverskader av meget alvorlig karakter hos storbrukere av alkohol

Kilder / Les mer:

Last ned brosjyre fra Helsedirektoratet om alkohol og legemidler